Předpřípravka

Hráčský kádr:
bude doplněno

.

Jméno Funkce Kontakt
Libor JEDLIČKA trenér
Ivoš NOVÁČEK trenér

.