Řídící komise pro Moravu na svém řádném zasedání dne 21. 10. 2020 rozhodla v návaznosti na vládní nařízení v nouzovém stavu o odložení pokračování soutěží organizovaných ŘKM. Všechna zbývající mistrovské utkání budou přeložena na jarní část sezóny tak, aby se nejdříve odehrála (pokud to situace dovolí) neodehraná mistrovské utkání z podzimní části a následně jarní část. Termínová listina bude upravena v návaznosti na situaci ve státě a včas zaslána na kluby.