Koncepce výchovy mládeže

Nejdůležitější je pro nás všestranný rozvoj dítěte, nejde jen o samotné hraní fotbalu.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a také na správnou spolupráci v kolektivu.

Je pro nás velmi důležitá spolupráce s rodiči dítěte, neboť rodiče a trenéři na výchově dětí spolupracují a vzájemně se průběžně informují.

Nejcennější hodnotou je zájem dětí hrát, jejich herní aktivita, nikoli to, zda vyhrají nebo prohrají.

Pěstujeme v dětech vlastní rozhodování, nikoli jen plnění úkolů daných trenérem. Učíme je tím i základům herní všestrannosti a snažíme se rozvinout jejich tvořivé herní myšlení.