Další zmínka už pochází z roku 1906, kdy byl sehrán historicky první zápas našeho týmu s Moravskou Slávií Brno. Sedmé číslo časopisu Sport a hry vydaného 20. března 1907, strana 54: „Klub českých velocipedistů ve Velkém Meziříčí konal sedmou valnou hromadu. Bylo uskutečněno pět klubových výletů s chabou účastí. Ostatní sporty klubem pěstované se však úspěšně rozvinuly. V roce 1906 společně se studenty trénovala dvě mužstva kopanou a při zápasu s Moravskou Slávií na podzim naše mužstvo čestně obstálo.“

V roce 1908 byl novým předsedou ČKV VM zvolen pan Julius Dienelt a společně s panem Františkem Bílkem se zasloužili o to, že fotbal převzal vedoucí roli v činnosti klubu. Role cyklistiky figurující v názvu byla odsunuta na druhou kolej. Členové klubu také museli řešit, na jakém místě budou kopanou hráti. V kopcovitém terénu v okolí města bylo nalezeno místo, kterým bylo tzv. dobytčí tržiště. Dobytčí trhy byly konané jednou týdně, ostatní dny byla plocha volná pro veřejnost. Plochu tržiště dělila na dvě části alej stromů. Pro hřiště byla vyhlédnutá polovina bližší k pánské pile. Zastupitelstvo schválilo žádost členů o tuto plochu a bezplatně jím jí zapůjčilo pro letní hřiště.

První dresy pro klub zakoupil již zmiňovaný pan Julius Dienelt. V roce 1908 přijela do Velkého Meziříčí slavná Slavia Praha, která zde zvítězila 0:8. V roce 1910 náhle zemřel předseda ČKV VM Julius Dienelt, klub touto smrtí přišel o ústřední osobnost fotbalového dění. V roce 1912 odchází za prací do Brna také nejbližší spolupracovník zesnulého předsedy, pan František Bílek. Jejich činnost se pokusil nahradit pan Vojtěch Golombiowski původem z Prahy, který se živil jako správce pivovaru a později pánské pily. Velmi důležitou roli hráli také studenti z meziříčské reálky. Pod vedením pana profesora Michala Svobody tito studenti absolvovali zájezdy do jiných reálek, kde probíhali vzájemné fotbalové zápasy. Studenti z reálky se poté také stávali hráči ČKV VM, jeden z nejlepších hráčů té doby, Bruno Kittnar, byl také studentem reálné školy ve Velkém Meziříčí.

10.6. 1913 se po 24 letech Český klub velocipedistů ve Velkém Meziříčí na mimořádné valné hromadě rozpadá. Nešlo však o zánik organizovaného fotbalu v našem městě. Více se dozvíte v příštím článku.