Klub pro sport a veřejné zdravotnictví Velké Meziříčí (1914 až 1921)

Po zániku ČKV VM přejímá tento nový klub majetek, většinu členů i pole působnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Prvním předsedou tohoto klubu byl zvolen pan František Veselý. Bohužel, klub neměl možnost rozvinout nějak výrazně svoji činnost, protože první světová válka na čtyři roky ochromila sportovní a společenský život obyvatel. Také mnoho našich fotbalistů bylo posláno na bojiště první světové války. Patřil k ním také náš fotbalista Vincenc Záviška, který vyrukoval do války jako jednadvacetiletý, v bojích byl několikrát zraněn, koncem roku 1918 se vrátil z války domů. Mnozí jeho kamarádi z fotbalu takové štěstí neměli, například: Čermák Jaroslav, Jahůdka Karel, Pejpek Theodor, Melichar Petr, Vlček František, Vrána Rudolf, čest jejich památce.

Fotbalové zápasy se do Velkého Meziříčí vrátily až na jaře v roce 1919. Na mimořádně valné schůzi 10. září 1919 byl novým předsedou klubu zvolen pan doktor Protivenský. Ten ovšem ve funkci nevydržel ani rok a 29. června byl poprvé zvolen předsedou klubu doktor František Vališ.V roce 1919 se také začala hrát nově založená fotbalová župa brněnská. Tato nová soutěž byla také nazývána jako Mistrovství Moravy. V tomto roce také poprvé za náš klub začali nastupovat jiní hráči než z Velkého Meziříčí a okolí. V Rakousku, po hluboké válečné krizi nebyla zahájená nová fotbalová sezóna. Proto se funkcionářům klubu nabídl dodavatel místní galanterie a také fotbalový hráč Žižka. Byli osloveni hráči Slovanu Vídeň (dnešní SK Slovan-Hütteldorfer AC), kteří byli ochotní za jistých podmínek v našem klubu hrát. Konkrétně nabídku přijal Jan Reichardt, který se stal později hráčem a trenérem Slavie Praha a vyhrál s ní ligu a Středoevropský pohár, dále hráči Becher, Listopad (později Rapid Vídeň), Rybníček, Baubela a také prostředník těchto přestupů Žižka. Tito hráči byli také jako první peněžitě odměňováni, nejvíce na peněžité odměny přispívala Jelínkova koželužna a Beckova textilní továrna. Všichni tito hráči velice rychle pronikli do základní sestavy našeho týmu, která tak byla z poloviny tvořena právě hráči z Vídně. V roce 1920 výbor klubu vydal oficiální zprávu, ve které se rozhodl, že klub bude dávat raději přednost domácím hráčům z Velkého Meziříčí a okolí než hráčům z Vídně. Nové mužstvo složené z těchto domácích hráčů však dosahovalo špatných výsledků a tak byly na scénu znovu povolání hráči ze Slovanu Vídeň. Ovšem ani po tomto návratu nebylo dosahováno požadovaných výkonů a tak se již definitivně uzavřela spolupráce s vídeňským Slovanem.

V následujícím článku se vydáme do dvacátých let minulého století.