MŠMT

Činnost klubu je spolufinancována z Programu MŠMT č.Vlll:
Organizace sportu ve sportovních klubech